Recepcia


Ponúkame variabilný systém kancelárskeho nábytku do recepcie. Kombináciou ponúkaných modulov možno dosiahnuť zostavenie recepcií podľa individuálnych požiadaviek a možností.

Pracovné dosky a odkladacie plochy pultových nástavcov sú vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 25 mm a sú vybavené ABS hranou. Korpusy stolov sú z laminátových drevotrieskových dosiek s hrúbkou 18 mm. Recepcia je tvorená moduly v štyroch šírkach: 800 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, pomocou ktorých zostavíte recepciu podľa požadovaných rozmerov. K vytvoreniu roha recepcie slúži 90° oblúky.

Prvky nábytku pre recepcie sa delia na:

  • stredovej prvky (umiestňujú sa uprostred zostavy)
  • ľavej prvky (umiestňujú sa na kraj zostavy - ľavá krajná podnož stola je viac hlboká a zakončuje byť evidovaná recepcia)
  • pravé prvky (umiestňujú sa na kraj zostavy - pravá krajný podnož stola je viac hlboká a zakončuje zostavu recepcia)

Všetky moduly recepcií sú štandardne doplnené nerezovým okopovým plechom v spodnej časti recepcie, ktorý chráni repcepci pred okopáním.