Overovanie presností - Ciachovanie váh

14. 3. 2023

Z pohľadu presnosti váh rozlišujeme:

  • Kontrolné váhy

Váhy, ktoré slúžia na kontrolné váženie, sa nazývajú prevádzkové meradlá. Tieto váhy nepodliehajú overeniu a nesmú sa používať pre obchodné váženie. Na tieto váhy je možné vystavenie kalibračného listu, kde sú zapísané namerané hodnoty váhy. Kalibračný list je vyžadovaný predovšetkým vo firmách, kde je zavedený systém kvality ISO. Periódy ďalšej kalibrácie váhy sú dané vlastnou smernicou firmy alebo príručkou kvality. Kalibračné protokoly k ponúkaným váham Vám radi zašleme. V takom prípade nás prosím kontaktujte.

  • Ciachuschopné váhy

Váhy, ktoré sa používajú v obchodnom styku a na základe údajov z váhy sa stanoví cena, sa nazývajú podľa vyhlášky 345/2002 Zb. stanovené meradlá a podliehajú overeniu, ktoré vykonáva ČMI (Český metrologický inštitút) a jeho platnosť je po dobu 2 rokov, a to vždy do konca kalendárneho roka. V prípade, že nie je vykonané overenie ČMI, potom je možné váhu používať iba pre kontrolné váženie.
Overovanie - ciachovanie váh - kalibračné listy
Overenie váhy od ČMI si môžete zaistiť sami alebo Vám ho radi sprostredkujeme. Pokiaľ požadujete dodať novo zakúpenú váhu už "ociachovanú" alebo s kalibračným listom, uveďte prosím túto informáciu k objednávke. Cena kalibrácie alebo overenia od ČMI nie je zahrnutá v cene váh. Cena overenia sa odvíja podľa váživosti váhy. Bližšie informácie o ciachovaní váh Vám radi poskytneme.

Volajte zadarmo
Po - Pia 7:00 - 17:00
logo

Vybavíme Vašu firmu do 24 hodín

B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava

 

b2bpartner.sk biano.sk

 

© 2010 - 2024 B2B Partner s.r.o. - Všetky práva vyhradené.
Profesionálny e-shop na mierushopsys