Antistatické a elektro-izolačné rohože

Elektroizolačné rohože a podlahoviny sú určené ako ochrana živých tvorov a častí elektrického zariadenia v transformátorových a elektrorozvodných staniciach a na ostatných vysokonapäťových pracoviskách. Ponúkané elektorizolační rohože zodpovedajú triedam 2, 3 a 4 podľa európskej normy IEC 61111: 2002, ktorá nahrádza národné normy členských krajín Európskej únie a zaraďuje dielektrickej koberce do tried podľa miery ich odolnosti voči elektrickému prierazu.

Antistatické rohože a podložky chráni pracovníkov a prístroje pred účinkami statickej elektriny. Antistatické rohože majú navyše protišmykový účinok.

Filtrovať produkty
1-16 z 16 produktov
Zaradiť od: Základné Najlacnejšie Najdrahšie