Dažďová voda: Ako ju využiť a uchovávať?

15. 6. 2023

Chceli by ste pri spotrebe vody vo Vašej domácnosti, firme alebo na záhrade uľaviť nielen svojej peňaženke, ale aj prírode? Dažďová voda predstavuje nevyčerpateľný zdroj, ktorý môže byť využívaný na rôzne účely. V tomto článku sa pozrieme na výhody a spôsoby využitia dažďovej vody, rovnako ako na dôležité aspekty jej uchovávania.

Zber dažďovej vody

Zber dažďovej vody predstavuje ekologický spôsob zbierania a opätovného použitia dažďovej vody, ktorá by sa inak odplavila do pôdy. Ako ale dažďovú vodu efektívne zachytiť a uchovať na neskoršie využitie?
Zachytávanie a uchovávanie dažďovej vody išlo ruka v ruke už od samotného počiatku poľnohospodárstva, najmä v suchších oblastiach. Zber a opätovné využívanie dažďovej vody je totiž jeden z najjednoduchších a efektívnych spôsobov, ako nielen zlepšiť ekologické vlastnosti svojho domova, efektívne využiť prírodné zdroje, uľaviť rodinnému rozpočtu, ale napríklad aj zaistiť vodu aj tam, kde je jej nedostatok alebo je voda silne znečistená.

Odkvapové systémy a záhradné sudy na dažďovú vodu

Ideálnym a najjednoduchším riešením zberu dažďovej vody sú klasické odkvapové systémy. Strešné odkvapové žľaby dažďovú vodu, stekajúcu z Vašej strechy efektívne zachytia a zvedú do odkvapových zvodov.

Pod odkvapové zvody následne umiestnite záhradnú nádrž na dažďovú vodu, v ktorej sa bude dažďová voda z odkvapu skladovať, pokiaľ ju nebudete potrebovať. Ideálne veľký záhradný sud s kohútikom aj vekom. Kohútik Vám uľahčí vypúšťanie vody do kanvy a veko zabráni pretečeniu suda pri jeho naplnení a silnejšom daždi.
Náš tip: Pretože liter vody váži kilo, nádrž na dažďovú vodu by mala byť tiež pomerne robustná a umiestnená na pevnej základni. Všeobecne odporúčame sudy na dažďovú umiestniť na stojany s hĺbkou cca 30 cm, ale zároveň menej ako jeden meter na výšku.

Uchovávanie dažďovej vody

Správne uchovávanie dažďovej vody je kľúčové pre jej dlhodobé využitie. Pre správne uchovávanie sú dôležité najmä 2 podmienky - aby bol zdroj dažďovej vody v nádobe dostatočne udržiavaný a kvalita vody bola dostatočná na daný účel.
Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú správne a dostatočné uchovávanie dažďovej vody patria následne tiež:

Kapacita a veľkosť nádrže

Pri plánovaní zberu dažďovej vody je dôležité v prvom kroku vybrať vhodnú veľkosť nádrže. Ak sa rozhodnete, koľko dažďovej vody zbierať a akú veľkú nádrž zaobstarať, odporúčame brať do úvahy najmä tieto faktory:
 • veľkosť strechy
 • ročné zrážky v danej oblasti
 • očakávaná spotreba vody
 • prístup k vodovodnej prípojke
Ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť veľkosť Vašej nádrže na dažďovú vodu, môžu byť tiež:
 • veľkosť Vášho pozemku - veľká záhrada bude potrebovať viac vody
 • veľkosť plochy pre jej umiestnenie
 • ako ste závislí na zásobovaní vodou (prístup k vodovodnej prípojke)

Všeobecne však platí, že pre samotný základný zber dažďovej vody Vám postačí akákoľvek veľká, nepriehľadná, vodotesná nádoba tmavého sfarbenia, ktorá zabráni prenikaniu svetla do nádrže, a tým aj rastu rias.
Náš tip: Napríklad na zavlažovanie záhrady odporúčame využiť záhradný sud s objemom cca 240 litrov s kohútikom alebo pripojením k zavlažovacej hadici. Ak žijete v oblasti s menším úhrnom zrážok alebo svoju záhradu veľmi zalievate, odporúčame zakúpiť väčšiu nádrž na dažďovú vodu (500 litrov +).

Materiál nádrže

Materiál nádrže je dôležitým faktorom na uchovávanie čistej vody. Vhodné materiály zahŕňajú polyetylén, betón alebo sklovláknitý plast. Je dôležité, aby nádrže boli odolné voči UV žiareniu a mali vhodné veká, sitká či kryty, ktoré minimalizujú kontamináciu vody z vonkajšieho prostredia.

Správny odtokový systém

Správne navrhnutý odtokový systém nielen zabraňuje pretečeniu nádrže, a tým aj poškodeniu základov stavieb či susednej záhrady, ale umožňuje aj odtok vody, ktorá už nie je potrebná.

Údržba a čistenie nádrže

Posledným, ale nemenej dôležitým faktorom pre správne uchovávanie dažďovej vody je jej pravidelná údržba. Tá je kľúčová najmä pre udržanie kvality dažďovej vody. Je dôležité pravidelne čistiť nádrž či záhradný sud od usadenín a nečistôt a kontrolovať, či nie je narušená integrita nádrže.
Samotná dažďová voda je všeobecne čistá, avšak keď dopadne na Vašu strechu môže nazbierať mikroorganizmy, znečisťujúce látky a nečistoty. Pravidelná údržba je potom nevyhnutná najmä v prípade, že dažďovú vodu používate na domáce použitie.
Údržba záhradnej nádrže na dažďovú vodu by mala zahŕňať najmä:
 • pravidelné odkalenie a čistenie nádrže - odstraňovanie usadenín na dne nádrže
 • kontrola čistoty strechy a odkvapov (lístie, vtáčí a ďalší zvierací trus a iné nečistoty)
 • pravidelná kontrola a údržba sitiek a filtrov
 • kontrola stavu potrubia a kontrola prasklín a netesností nádrže
Je tiež dobré nádrž pravidelne úplne vypúšťať a čistiť. Odporúča sa každých päť rokov. Interval obmeny však závisí od toho, aké nečistoty sa dostanú do Vašej nádrže, ako často odstraňujete kal a sediment aj na využívanom spôsobe filtrácie záhradného suda.
Využitie dažďovej vody na záhrade
Dažďová voda svoje uplatnenie nájde následne najmä na záhrade, kde je dokonca oveľa vítanejším spoločníkom ako voda z vodovodu, a to nielen z hľadiska úspor. Voda z vodovodu je totiž čistená a špeciálne upravená najmä na ľudskú spotrebu.

Zavlažovanie záhrady a zalievanie izbových rastlín

Vďaka tomu, že je dažďová voda navyše tiež prirodzene mäkká a bez chlóru nájde svoje využitie a je prirodzeným riešením konkrétne pri zalievaní trávnikov, plodín a kvetinových záhonov, či už pomocou hadíc, kanví alebo automatických zavlažovacích systémov. Využívaním dažďovej vody na záhrade navyše znižujeme tlak na vodovodné potrubie v čase vysokého dopytu a nízkej ponuky napr. v období letného sucha.

Oplachovanie zeleniny aj kompostovanie

Dažďovú vodu je možné na záhrade využiť aj napríklad na oplachovanie zeleniny priamo z Vašej záhrady najmä koreňovej či napríklad aj na kompostovanie, pretože voda je nevyhnutná pre správny rozklad biologického materiálu. Zozbieraná dažďová voda je navyše dobrá aj na kompostovaný čaj.

Voda pre domáce aj hospodárske zvieratá

Recyklovanú dažďovú vodu je možné efektívne využiť aj na napúšťanie jazierok, do kúpaliska a pítka pre vtáky alebo ako zdroj vody do koryta pre Vaše domáce a hospodárske zvieratá na záhrade.

Umývanie áut a zariadení

Vedeli ste, že pri umývaní automobilu je priemerne spotrebovaných cca 35 litrov, ktoré sú väčšinou brané pomocou hadice alebo vedierka z vodovodu? Použitie dažďovej vody, či už pomocou vedra alebo hadice za pomoci čerpadla, je ale oveľa výhodnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Dažďová voda Vám navyše zaistí čistejší povrch bez šmúh a nechcených škvŕn.
Dažďovú vodu ale nemusíte využívať iba na umytie auta, skvelým pomocníkom je tiež na umývanie záhradného náradia, kosačky aj príjazdovej cesty alebo vonkajších stien domu.

Hadice, čerpadlá aj vysokotlakové umývačky z našej ponuky:


Využitie dažďovej vody v domácnosti

Dažďovú vodu je možné využiť ale aj v domácnosti, a to najmä na účely, ktoré nevyžadujú pitnú vodu. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť aj výrazné úspory vody z verejného zásobovania. Odporúčame však starostlivo skontrolovať miestne predpisy a pokyny. Majitelia domov by mali v prípade využívania dažďovej vody ako doplnkového zdroja vody, taktiež zabezpečiť, aby sa dažďová voda bez úpravy nemohla dostať do potrubia obsahujúce nezávadnú pitnú vodu.
Prvým krokom by malo byť zváženie sitka a filtrácie do prívodu vody (ideálne na menej ako 500 mikrónov). Sud s dažďovou vodou odporúčame na použitie v domácnosti tiež každých 10 dní vyprázdniť, aby sa zabránilo komárom používať sud s dažďom ako miesto na rozmnožovanie. Systémy na použitie dažďovej vody vo vnútri domova preto často obsahujú filtráciu alebo iné úpravy pre bezpečnosť.

Splachovanie toalety

V rámci domácnosti sa dažďová voda využíva najviac na splachovanie toalety, ktorá predstavuje jeden z najväčších odtokov vody. V priemere totiž splachovaním spotrebujete takmer 27 % celkovej spotreby vody vo Vašej domácnosti. Splachovanie dažďovou vodou svojpomoci tu nevyžaduje nič iné ako dobrú filtráciu na odstránenie nečistôt a častíc, ktoré by inak mohli napríklad zablokovať ventily. Postačí Vám iba vedro filtrovanej dažďovej vody vedľa toalety.

Pranie bielizne

Dažďová voda je vhodná aj pri praní bielizne, ktorá predstavuje ďalší výraznejší odtok vody (takmer 22%). Vhodným riešením je využitie dažďovej vody najmä v oblastiach s tvrdou vodou. Tým, že je dažďová voda prirodzene mäkká navyše spotrebujete nielen menej pracieho prášku (vďaka lepšiemu rozpúšťaniu), ale aj tým, že zabraňuje tvorbe vodného kameňa, predĺžite aj samotnú životnosť stroja.

Čistenie interiéru a upratovanie domácnosti

Dažďovú vodu môžete využiť aj na umývanie podláh, okien a ďalších povrchov. Ako sme už spomínali skôr, veľkou výhodou dažďovej vody je najmä to, že nezanecháva šmuhy ani škvrny.

Pitie a varenie

Pokiaľ chcete dažďovú vodu piť alebo ju používať napríklad varenie, budete ju musieť ešte dodatočne chemicky upraviť a vyčistiť.
Ideálne napríklad:
 • pridaním chlóru
 • pomocou veľmi jemnej čističky
 • prevarením po dobu 1 minúty
 • ošetrením UV svetlom

Využitie dažďovej vody v objektoch

V priemyselných odvetviach je možné dažďovú vodu použiť na chladiace zariadenia, procesnú vodu, umývanie a ďalšie sanitárne účely.
Na stavbách je možné dažďovú vodu použiť na miešanie betónu, výrobu tehál a potláčanie prachu.

Volajte zadarmo
Po - Pia 7:00 - 17:00
logo

Vybavíme Vašu firmu do 24 hodín

B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava

 

b2bpartner.sk biano.sk

 

© 2010 - 2023 B2B Partner s.r.o. - Všetky práva vyhradené.
Profesionálny e-shop na mierushopsys