Bezpečnostné triedy trezorov

14. 3. 2023

Certifikované bezpečnostné schránky (sejfy, skrine ai) sú radené do jednotlivých bezpečnostných tried. Čím vyššiu bezpečnostnú triedu trezor spĺňa, tým je bezpečnejší a zároveň je zložitejší aj časovo náročnejší prelomiť jeho ochranu. Bezpečnostné triedy trezorov upravujú najmä európske normy EN 1143-1 a EN14450. Triedy trezorov a ich odolnosť podľa ohňovzdornosti rieši európska norma EN 1047-1.

Hodnotenie trezorov – Jednotky odporu RU (Resistance Unit)

Pre zaradenie trezoru do konkrétnej bezpečnostnej triedy je dôležité poznať najmä hodnotu jednotiek odporu RU (Resistance Unit) vybraného trezoru, ktorá v sebe zohľadňuje nielen čas potrebný na vlámanie do trezoru, ale aj použité nástroje resp. náradie.
Výsledky testov vlámania do trezoru (čas aj použité náradie) sa následne prevedú do hodnoty RU. Klasifikácia prebieha vždy podľa najnižšieho zmeraného odporu.
Čím vyšší je počet jednotiek RU, tým vyšší je odpor a ochrana trezora proti násilnému vniknutiu.

Bezpečnostné triedy trezorov podľa EN 1143-1
Najnižší počet zámkov
Odporové jednotky

Certifikácia skrine na zbrane

1
15
0
1
30/30
I.
1
30/50
II.
1
50/80
III.
1
80/120
IV.
2
120/180
V.
2
180/270
VI.
2
270/400

Bezpečnostný stupeň trezoru podľa EN 14450

Najnižší počet zámkov
Odporové jednotky
S1
1
10/10
S2
1
10/20

Bezpečnostné triedy trezorov podľa EN 1143-1

Norma EN 1143-1 upravuje bezpečnosť trezorov v tých prípadoch, v ktorých sú kladené vyššie požiadavky na bezpečnosť trezorov. Podľa tejto normy sa rozlišuje celkom štrnásť bezpečnostných tried s označením od 0 až XIII.
V praxi sa najčastejšie využívajú trezory väčšinou do úrovne VI., vyššie stupne sú určené iba na špeciálne účely.
O zaradení trezoru do príslušnej kategórie Vás vždy informuje štítok výrobcu, ktorý nájdete väčšinou na vnútornej strane dverí.

Certifikácia skrine na zbrane 

 • odporové jednotky - RU (15)
 • najnižší počet zámkov - 1
 • vhodné na úschovu dokladov, dokumentov, liekov, jedov, zbraní a malej finančnej hotovosti

Bezpečnostná trieda 0

 • odporové jednotky - RU (30/30)
 • najnižší počet zámkov - 1

Bezpečnostná trieda I

 • odporové jednotky - RU (30/50)
 • najnižší počet zámkov - 1

Bezpečnostná trieda II

 • odporové jednotky - RU (50/80)
 • najnižší počet zámkov - 1

Bezpečnostná trieda III

 • odporové jednotky - RU (80/120)
 • najnižší počet zámkov - 1

Bezpečnostná trieda  IV

 • odporové jednotky - RU (120/180)
 • najnižší počet zámkov – 2

Bezpečnostná trieda V

 • odporové jednotky - RU (180/270)
 • najnižší počet zámkov - 2

Bezpečnostná trieda VI

 • odporové jednotky - RU (270/400)
 • najnižší počet zámkov - 2

Bezpečnostný stupeň trezoru podľa EN 14450

Norma rieši zatriedenie trezorov do dvoch bezpečnostných úrovní S1 a S2. Norma vyhovuje tým modelom trezorov, ktoré z rôznych dôvodov nie sú testované podľa normy EN 1143-1.
Trezory triedy S1 a S2 zaručujú základnú ochranu proti vlámaniu.

Bezpečnostný stupeň S1

 • odporové jednotky – RU (10/10)
 • najnižší počet zámkov: 1

Bezpečnostný stupeň S2

 • odporové jednotky – RU (10/20)
 • najnižší počet zámkov: 1

Poistné limity úložných hodnôt trezorov nie sú jednotne stanovené. Je nutné výšku predpokladanej uschovávanej finančnej hotovosti konzultovať najskôr s Vami zvolenou poisťovňou. Pre splnenie bezpečnosti a zaradenie trezoru do danej triedy je podmienka riadneho ukotvenia trezoru do steny alebo podlahy a zamurovanie stenových trezorov podľa podmienok stanovených výrobcom.

Triedy trezorov podľa ohňovzdornosti:

Testovanie skríň proti vlámaniu sa nachádza v príslušnej európskej norme EN 1047-1. Táto norma rieši rozdiely medzi ohňovzdorným pôsobením skrine pre papier a nosiče dát.
60P/S60P: testovaná odolnosť 60 minút proti ohňu pre dokumenty, pri teplotnej záťaži 1090°C nesmie teplota vo vnútri skrine/trezora presiahnuť 175°C
90P/S90P: testovaná odolnosť 90 minút proti ohňu pre dokumenty, pri teplotnej záťaži 1090°C nesmie teplota vo vnútri skrine/trezora presiahnuť 175°C
120P/S120P: testovaná odolnosť 120 minút proti ohňu pre dokumenty, pri teplotnej záťaži 1090°C nesmie teplota vo vnútri skrine/trezora presiahnuť 175°C.

Volajte zadarmo
Po - Pia 7:00 - 17:00
logo

Vybavíme Vašu firmu do 24 hodín

B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava

 

b2bpartner.sk biano.sk

 

© 2010 - 2024 B2B Partner s.r.o. - Všetky práva vyhradené.
Profesionálny e-shop na mierushopsys