Skrutkované alebo zásuvné regály?

Rozoznávame 2 základné typy konštrukcií regálov, ktoré súvisia s montážou regálov:

Skrutkované regály

Konštrukcia skrutkovaných regálov je tvorená 4 stojkami (nohy regálov), ku ktorým sa skrutkujú jednotlivé police pomocou skrutiek matíc. Regálové stojky sú dierované v určitom "rastri", ktorý umožňuje výškovú nastaviteľnosť políc.

  • Výhodou skrutkovaných regálov je ich nižšia cena v porovnaní s regálmi so zásuvnými policami.
  • Nevýhodou skrutkovaných regálov je časovo náročnejšia montáž. Skrutkované regály preto odporúčame, ak chcete zmontovať niekoľko kusov regálov.

Zásuvné regály

Konštrukciu zásuvných regálov tvoria regálové 2 rámy (bočnice), do ktorých sa zasúvajú police alebo háčiky, na ktoré sa potom police zavesí.

  • Montáž zásuvných regálov je rýchlejší v porovnaní so zoskrutkovacími regály.
  • Nevýhodou zásuvných regálov je však ich vyššia cena.

Ak plánujete vybaviť sklad väčším množstvom regálov, odporúčame jednoznačne zásuvné regály.