Ako vybrať vhodný sorbent?

Moderné, ekologické a zdravotne nezávadné sorbenty kvapalín sú dnes už nevyhnutným 

Úklidové sorbenty

doplnkom pracovísk, na ktorých dochádza k prevádzkovým únikom kvapalín, alebo tam, kde hrozí nebezpečenstvo havarijného úniku. Kvalitné sorbenty kvapalín sú rovnako veľmi dôležitým pomocníkom pre zložky zaoberajúce sa likvidáciou havarijných únikov na komunikáciách, vodných tokoch a vodných plochách.

Rozdelenie sorbentov podľa druhu sorpcie

UPRATOVACIE SORBENTY

Sú vyrobené z prírodných alebo recyklovaných látok a sú určené pre sorpciu všetkých typov neagresívnych kvapalín, emulzií, olejov, tukov, ropných látok, vody a pod. 

Olejové sorbenty

Ich používanie prispieva predovšetkým k bezpečnosti práce, čistote na pracovisku a na plnenie environmentálnych nárokov legislatívy. Textilné upratovacie sorbenty jednoducho poznáte, pretože sa štandardne dodávajú v šedej farbe.

OLEJOVÉ SORBENTY

Sa používajú všade tam, kde je potreba oddeliť oleje, tuky alebo iné ropné produkty od vody. Plávajú na vodnej hladine a to aj po svojom úplnom nasýtení. Typické použitie týchto sorbentov je vo výrobniach, dielňach, autoservisoch alebo čerpacích staniciach. Textilné olejové sorbenty ľahko spoznáte, pretože sa štandardne dodávajú v bielej farbe.

CHEMICKÉ SORBENTY

Chemické sorbenty

Sú určené pre sorpciu všetkých druhov kvapalín a to vrátane agresívnych. Tento sorbent veľmi oceníte pri úniku nebezpečnej látky, pretože Vám pomôže túto nehodu rýchlo a bezpečne zlikvidovať. Typické použitie je všade tam, kde nebezpečné látky skladujete alebo s nimi pracujete. Textilné chemické sorbenty ľahko spoznáte, pretože sa štandardne dodávajú v žltej farbe.

Rozdelenie sorbentov podľa materiálu

TEXTILNÉ SORBENTY

Moderné sorbenty s vysokou sorpčnou kapacitou (až 15-násobok vlastnej hmotnosti sorbentu). Použitie takého sorbentu je výhodné pri likvidácii väčšieho množstva kvapaliny na relatívne malej ploche. Textilné sorbenty sú vynikajúcimi pomocníkmi aj pri riešení prevádzkových únikov zo strojov a zariadení alebo pri riešení únikov kvapalín na vodnú hladinu.​

SYPKÉ SORBENTY

bývajú výhodné pri likvidácii menšieho množstva kvapaliny na väčšej ploche. Vhodné pre čistenie vozoviek alebo komunikácií od uniknutej kvapaliny, zber ropných látok z vodnej hladiny a zachytávania prevádzkových únikov v priemyselných halách, garážach a pod.

Textilní a sypké sorbenty

Tabuľku nebezpečných kvapalín a možnosťou ich sorpcie textilnými sorbenty si môžete pozrieť tu.

UPOZORNENIE

Sorpcie kvapalín závisí od typu a koncentrácie látky a na okolitých podmienkach, napríklad na teplote. Preto odporúčame užívateľom previesť vlastné testy na vzorke sorbentu.

Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Pre viac informácií, navštívte prosím sekciu Všetko o nákupe. Súhlasím