Bezpečie nadovšetko!

23.11.2018

Počuli ste už niekedy o očné sprche? Nebojte sa, nejde o nič, čo je potrebné k dôslednej hygiene. Rozhodne by však mala byť samozrejmou súčasťou pracovísk, kde sa pracuje s nebezpečnými látkami. Pri zasiahnutí očí ide o veľmi dôležitú prvú pomoc.

V našej ponuke nájdete očnú sprchu v podobe dvoch fliaš s fyziologickým roztokom a ergonomicky tvarovanou očnou miskou, ktorá umožní čo najjednoduchšie vypláchnutie a kvapalina sa tak dostane priamo na zasiahnuté oko. Jedna fľaša má objem 0,5 l a zaisťuje intenzívné vyplachovanie po dobu 3 až 5 minút.

Bez ohľadu na to, aké veľké nebezpečenstvo na pracovisku môže hroziť, súčasťou každého pôsobiska by mala byť aj lekárnička, ktorej náplň a veľkosť závisí od počtu zamestnancov a miere rizika úrazu. Pre malé pracoviská sa používajú lekárničky s náplňou DIN 13157, pre väčšie pracoviská, kde sa zvyšuje pravdepodobnosť úrazu, je určená náplň DIN 13169. Kompletný prehľad všetkých našich lekárničiek nájdete tu.

Môžete si vybrať, či chcete drevenú, presklenú alebo plastovou lekárničku. Ponúkame tiež zdravotnícke brašne, ktoré si môžete vybrať práve podľa spomínaného typu náplne.