Kontakty

B2B Partner s.r.o.

Sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa
Šulekova 2
811 06 Bratislava

IČ: 44413467
IČ pre DPH: SK2022691924
DIČ: 2022691924

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008.

Č. účtu: 1296404008/1111, UniCredit Bank
SWIFT kod: UNCRSKBX
IBAN: SK56 1111 0000 0012 9640 4008

Zákaznícky servis:

Tel: 0800 115 000 (bezplatná linka)

Fax: 0800 125 000 (bezplatná linka)

V prípade akéhokoľvek Vášho dotazu sme Vám ihneď k dispozícii. Žiadne automatizované call centrum: pondelok - piatok 7:00 - 17:00.

E-maily:

  • objednavky@b2bpartner.sk (Vaše objednávky)
  • napistenam@b2bpartner.sk (Technické dotazy, katalógy, ...)