Späť do: Inšpirácia

Jazyková výbava: ako si ju svojpomocne zlepšiť?

19.5.2020

Jazykové zručnosti môžu byť v mnohých záležitostiach kľúčové. Napríklad už na samotnom pohovore. Pokiaľ k vám dorazí dvaja kandidáti s podobným profilom, ale jeden z nich má lepšiu jazykovú vybavenosť, potom má samozrejme často tiež väčšiu šancu na úspech. Zvlášť potom, ak má vaša firma pobočky nielen v tuzemsku. Môžu ale nastať aj situácia, kedy sa v zamestnaní jedná o povýšenie, prípadne vyslanie na služobnú cestu. Aj v týchto situáciách vás môže pomerne zdiskreditovať, že neovládate iný jazyk, než svoj materinský jazyk. Ako teda na cudzie jazyky vyzrieť?

Veľa z nás už sa iste stretla s reklamou na zahraničné pobyt, ktorá hlása, že z vás za rok urobí rodeného hovorcu. Ako pracujúci človek sa záväzky, prípadne rodinou, ale pravdepodobne nebudete cieľovou skupinou tejto reklamy. Hoci pobyt za hranicami, kde ste nútení zahodiť svoj rodný jazyk a komunikovať výhradne tamojšej rečou, je pravdepodobne najrýchlejší a najcennejšie cesta ku znalosti jazyka, pomalými krôčikmi to môžete zvládnuť tiež z tepla domova.

Sledujte anglickej relácie v origináli
Najúčinnejšia metóda je pomerne jednoduchá. Nakoľko veľa z nás trávia čas pri seriálov a zábavných relácií, môžete pri tom zostať. Jednoducho sa len zbavte dabingu a ideálne si pridajte titulky. Anglické znenie spolu s predpísanými konverzáciami do angličtiny, vám pomôžu zachytiť všetko, čo sluchom nezachytíte. Zároveň máte vďaka prepisu texte tiež gramatiku ako na zlatom podnose. Ak akémukoľvek slovíčku nerozumiete, nebojte sa video pozastaviť a ísť si nájsť jeho význam. Nič samozrejme nepokazíte ani obstaraním bloku, do ktorého si budete svoju novo získanú slovnú zásobu poznamenávať a občasne opakovať.

Užívajte elektroniku v danom jazyku
Používanie rôznych webových aplikácií (prípadne elektroniky) v cudzom jazyku vám síce pravdepodobne nepomôže urobiť zásadné skok vo vedomostiach, ale môže sa jednať o príjemný bonus, ktorý vám osvieži slovnú zásobu. Pred prepnutím aplikácie/elektroniky do cudzieho jazyka sa však uistite, že ste už natoľko zdatní, aby ste zo svojho majetku jedným kliknutím neurobili čosi neovládateľného, ​​nepoužiteľného, ​​či prípadne zmazaného.

Ak sa naskytne príležitosť, nebojte sa hovoriť
Hoci vaše jazyková gramotnosť nemusí byť na špičkovej úrovni, nebojte sa hovoriť. Predovšetkým angličtina je jazykom, ktorý používa veľa ľudí naprieč kontinentmi, bez v nej zrovna vynikali. Chyby sa prehliadajú aj odpúšťajú. Nemusíte predsa poznať ani všetky slovné spojenia. Bohato postačí, ak sa proste len akýmsi spôsobom dohovoríte. Navyše sa môže jednať o dôležitú spätnú väzbu pre vás - budete vedieť, v akej oblasti máte slabiny a môžete na nich zapracovať. Do budúci konverzácie tak pôjdete poučení a teda aj jazykovo posilnení.